Το σχολείο του 21ου αιώνα- ανθρωπισμός ή όχι;

Θα πρέπει το σχολείο να οικοδομείται αποκλειστικά στο να ανταποκρίνεται συστηματικά στις ανάγκες μαζικής παραγωγής εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της νόρμας της κάθε πολιτείας; Ή θα πρέπει να αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους ανθρωπιστικής παιδείας με στόχο την παροχή πολύπλευρης εκπαίδευσης και την διεύρυνση των κριτηρίων μακροπρόθεσμων επιλογών ζωής σε ατομικό επίπεδο; Τα αποτελέσματα της πρώτης εναλλακτικής τα έχουμε διαπιστώσει με το πέρας της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά για να ανιχνεύσουμε τις ιστορικές ρίζες της δεύτερης εναλλακτικής, θα χρειαστεί… Περισσότερα