Το σχολείο του 21ου αιώνα- στόχοι και κατευθύνσεις

Η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης ήταν προσανατολισμένη στην μαζική παραγωγή, στην μαζική διαφήμιση, προώθηση και διανομή προιόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Το σχολικό σύστημα λειτουργούσε με όμοιο τρόπο, με την ένεοια ότι η φοίτηση στο σχολείο ήταν μια τυποποιημένη διαδικασία για τη παραγωγή επιδέξιων εργατών και καλών πολιτών για το έθνος. Αυτό ήταν ενα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από ομοιομορφία, ενώ οι ατομικές δεξιότητες, η δημιουργηκότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα δεν επιβρεβεύονταν. Από το μαζικό στο… Περισσότερα

Frugal Innovation για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, Μέρος 2ο

Η πραγματική καινοτομία προκύπτει συχνά από το μηδέν. Μπορεί να παραχθεί χάρη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα χωρίς την ανάγκη μεγάλων πόρων. Η αλήθεια είναι ότι εξαιρετικά πλουσιοπάροχοι πόροι ενίοτε αποτελούν δυνητικά εμπόδιο για την πραγματικά καινοτόμο δράση, καθώς η κινητήριος δύναμη βρίσκεται στη βάση του αδύνατου που θα πρέπει ωστόσο να μεταβληθεί σε δυνατό.  Στην σχολική εκπαίδευση,  όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων είναι σύνηθες φαινόμενο, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς η καινοτομία μπορεί να αναδειχθεί… Περισσότερα

Frugal Innovation για την βελτίωση της εκπαίδευσης

Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση εφαρμοσμένης τεχνολογίας στην εκπαίδευση; Η ενεργός συμμετοχή θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος, αποτελεσματικότητα (που περιλαμβάνει εξατομίκευση της διδασκαλίας) θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος, και ως εκ τούτου δραστηριοποίηση, από κάθε άποψη· για να αποδώσουμε την ουσία των πλεονεκτημάτων με μία λέξη, ο όρος απλοποίηση είναι ο πιο περιεκτικός. Αυτή η απλοποίηση αποτελεί την γεννήτρια για όλα τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν. Αυτό είναι μια από τις θεμελιώδεις… Περισσότερα