Ψηφιοποίηση του σχολείου: Μέρος 3ο

Από την τάξη-καταφύγιο στην διαδραστική πλατφόρμα Στο τρίτο μέρος της παρούσας αρθρογραφίας αποτυπώνεται πόσο σημαντική είναι η χαρτογράφηση των τάσεων που παρουσιάζει η Horizon Report Europe 2014 Editon. Γιατί εδραιώνονται γρήγορα αυτές οι τάσεις; Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται στο ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δημιουργεί de facto προϋποθέσεις για βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης, τις δυνατότητες προσαρμογής και… Περισσότερα

Ψηφιακό σχολείο Μέρος 2ο – Εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τη Horizon Report Europe 2014, Schools Edition το “ψηφιακό σχολείο” τίθεται ταχύτερα σε εφαρμογή και υπό αυστηρότερους όρους. Υπάρχουν πολλές ισχυρές ενδείξεις  που ερμηνεύονται ως αποδείξεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η δημοσιευθείσα αναφορά έχει ως αφετηρία έξι τάσεις που τα πρόσφατα έτη έχουν οδηγήσει το σχολείο στην ψηφιακή εποχή. Το eLearningworld προσανατολίζεται στην παρούσα αρθρογραφία να αποδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας με έναν διαφορετικό τρόπο, ενσωματώνοντάς τα σε ένα σχολικό περιβάλλον και παρουσιάζοντάς… Περισσότερα