Design ως κινητήριος μοχλός για την επίτευξη των στόχω μας

Αρχικά, χρειαζομαστε να διαμορώσουμε μία αφετηρία, μια ιδανική πύλη που να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της ομάδας στόχου και που να ενεργοποιεί τις αισθήσεις σε ατομικό επίπεδο. Η στόχευση, τα αποτελέσματα και η διαδραστικότητα, αλλά και η μοναδική αισθητική, είναι σημαντικά, καθώς και η προσπάθεια αποφυγής γνωστικής κόπωσης του χρήστη/αποδέκτη. Κυρίως, καθώς ο χρήστης/αποδέκτης αναμένεται να γίνει ο ίδιος σχεδιαστής του διαδραστικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Σε αυτό το στάδιο υπεισέρχονται προυποθέσεις για τους στόχους που οι ενδιαφερόμενοι… Περισσότερα

Growth hacker design – Ως βασική κινητήριος δύναμη για την τόνωση της επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης.

Πώς λειτουργεί κάποιος σε επίπεδο σχεδιασμού προκειμένου να εξελίξει την βασική κινητήριο δύναμη σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό;   Η στοχευμένη στρατηγική πρέπει να εστιάζεται στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου για τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων, αναζήτηση της οπτικής γωνίας των ενδιαφερομένων και με αυτό ως εναρκτήριο σημείο διατύπωση προτεινόμενων λύσεων και ενσωμάτωση αυτών ώστε να καθίστανται αποτελεσματικές. Συνεπώς, σκέψου το σχήμα, χρήστης -εμπειρία-σχεδιασμός (UX design) ανεξαρτήτως προβλήματος και λύσης αυτού. Εμβάθυνε στη συνέχεια σκεπτόμενος/-η… Περισσότερα

Ψηφιοποίηση του σχολείου: Μέρος 3ο

Από την τάξη-καταφύγιο στην διαδραστική πλατφόρμα Στο τρίτο μέρος της παρούσας αρθρογραφίας αποτυπώνεται πόσο σημαντική είναι η χαρτογράφηση των τάσεων που παρουσιάζει η Horizon Report Europe 2014 Editon. Γιατί εδραιώνονται γρήγορα αυτές οι τάσεις; Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται στο ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δημιουργεί de facto προϋποθέσεις για βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης, τις δυνατότητες προσαρμογής και… Περισσότερα

Ψηφιακό σχολείο Μέρος 2ο – Εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τη Horizon Report Europe 2014, Schools Edition το “ψηφιακό σχολείο” τίθεται ταχύτερα σε εφαρμογή και υπό αυστηρότερους όρους. Υπάρχουν πολλές ισχυρές ενδείξεις  που ερμηνεύονται ως αποδείξεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η δημοσιευθείσα αναφορά έχει ως αφετηρία έξι τάσεις που τα πρόσφατα έτη έχουν οδηγήσει το σχολείο στην ψηφιακή εποχή. Το eLearningworld προσανατολίζεται στην παρούσα αρθρογραφία να αποδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας με έναν διαφορετικό τρόπο, ενσωματώνοντάς τα σε ένα σχολικό περιβάλλον και παρουσιάζοντάς… Περισσότερα

Ψηφιακό σχολείο- τάσεις και εξέλιξη: Εισαγωγή

Μόλις έχει δημοσιευθεί η πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανάπτυξη των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πέντε έτη. Αυτό αποτελεί ενδιαφέρον ανάγνωσμα για όποιον ενδιαφέρεται για αποτελεσματική εκπαίδευση βασισμένη σε παιδαγωγικές αρχές. Η Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition σκιαγραφεί μια εμπεριστατωμένη γενική εικόνα των εξελίξεων. Το eLearningworld αποδίδει τη δέουσα προσοχή στο περιεχόμενο της δημοσιευθείσας έρευνας. Με την παρούσα αρθρογραφία θα προσπαθήσουμε ωστόσο να εμβαθύνουμε στην προοπτική που δημιουργείται με… Περισσότερα

NML: Η δημιουργική γενιά & ο Σημασιολογικός Ιστός

Σε προηγούμενα άρθρα στο eLearningworld περιγράφονται οι δεξιότητες της γενιάς NML (New Millenium Learners) σύμφωνα με το ρόλο τους ως αυτόχθονες του διαδικτυακού ιστού και με βάση τις προϋποθέσεις για δημιουργικότητα. Στο παρόν άρθρο θα ακολουθήσουμε τα νήματα και θα οδηγηθούμε σε ένα μελλοντικό σενάριο σύμφωνα με το όραμα του Tim Berners–Lee για το Σημασιολογικό Ιστό, web 2.0.  Ο Tim Berners–Lee είναιο ερευνητής που στις αρχές του 1990 κατέστησε το ιντερνέτ κτήμα όλων μέσω της δημιουργίας του,… Περισσότερα

Κατανόηση ηλεκτρονικού κειμένου-από την Pisa στον Carr

Στην έρευνα της Pisa του έτους 2009 για το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών σε διάφορα αντικείμενα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά η κατανόηση ηλεκτρονικού κειμένου. Δεκαέξι χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), μεταξύ των οποίων και η Σουηδία, και τρεις επιπλέον χώρες έλαβαν μέρος. Το αποτέλεσμα δεν δείχνει καμία άμεση συνάφεια μεταξύ της συχνότερης χρήσης του υπολογιστή και της καλύτερης κατανόησης ηλεκτρονικού κειμένου. Ωστόσο, σχετίζεται άμεσα η ικανότητα πλοήγησης/αναζήτησης σε σχετικές σελίδες… Περισσότερα